laposta.jpg

Welkom op deze website!  Neem rustig de tijd.

Mijn werk staat in de traditie van het constructivisme en de concrete kunst.

Ik gebruik een vormentaal, gebaseerd op constructieve elementen: lijn, punt en vlak. Getalsverhoudingen, horizontaliteit en verticaliteit zijn van betekenis. Daarbij laat ik in mijn werk bewust ruimte voor intuïtie en een persoonlijke toets. Louter zuivere mathematica is voor mij geen doel op zich.

’Kunst is de opeenstapeling terugbrengen tot de basis’ is mijn motto.

Kunstenaars wier werk mij zeer aanspreekt, zijn o.a. Bob Bonies, Jan Schoonhoven, Agnes Martin, Robert Ryman, Mark Rothko.

Foto's van mijn werk vallen onder beeldrecht [Stichting Pictoright]