Jetteke Bolten-Rempt

In haar openingstoespraak bij de solotentoonstelling 'There's a Crack' in Art Gallery O-68, Velp, 22 april 2018, zegt Jetteke Bolten-Rempt (oud-directeur Stedelijk museum De Lakenhal, Leiden):

“Toen Tineke me vroeg deze tentoonstelling te openen waren er tal van redenen om die uitnodiging te aanvaarden. Allereerst omdat ik haar werk goed vind; ten tweede omdat ik vind dat ze ondanks alles dapper doorgaat en dus ook succes heeft met onder andere deze tentoonstelling; ten derde omdat zij en ik voor onze eigen ontwikkeling een inspirerende kunstenaar gemeen hebben: Bonies. En met dat laatste een gemeenschappelijke interesse – de een wat meer en de ander wat minder bepalend - in de abstract-geometrische, concrete kunst […]”  [klik op groene knop voor volledige tekst]

images/docs/bolten-rempt-2018-compleet.pdf

 

Ingrid Mol, Nico Hemelaar en Renee Geurts

Ter onderbouwing van de nominatie van mijn werk (block dialogue) voor de ARS prijs 2016, schrijven de juryleden Ingrid Mol, Nico Hemelaar en Renee Geurts in hun juryrapport:

“Het is een heel verfijnd object, een mooi, doordacht geheel. Er is veel aandacht voor verhoudingen en kleurafstemming. Er zit een bepaalde wetmatigheid in, het lijkt een eigen maatvoering te hebben. Het werk doet aan als geometrisch abstract, maar gaat veel verder dan dat: het is een associatief beeld, het gaat over ruimte, over een doorgang. Je kunt je voorstellen dat je door dat gat in een andere ruimte terecht komt. Het straalt  bezonkenheid en concentratie uit. De kleuren zwart en grijs, niet effen maar levendig, zijn heel goed gekozen. Binnen een duidelijk concept is het vooral een mooi, verstild beeld geworden.”

 

Jurjen K. van der Hoek

Over de tentoonstelling 'Rust en Licht' met werk van Gjalt Walstra en mij schrijft Jurjen van der Hoek in Kunstlokaal No. 8, Jubbega, november, 2015:

"Kunstlokaal No.8 kan op dit moment helemaal aansluiten bij de ZERO-trend. De aandacht voor de nulkunst is groot. Op diverse plaatsen in Nederland en daarbuiten worden kleine en grote tentoonstellingen gehouden met werk van onder meer Aubertin, Erb, Schoonhoven, Peters, Mack en Piene. In de rij van monochroom werkende kunstenaars, die zoeken naar een nieuwe harmonie in de verhouding tussen mens en natuur, passen Tineke Porck en Gjalt Walstra. Hoewel zij minder dan hun grote voorgangers de individuele sporen in hun kunst vermijden, is er toch duidelijk een verwantschap.Het is een ijle tentoonstelling met weinig kleur, kil welhaast. De warmte komt door een meditatief beschouwen van de non-figuratie. Het werk heeft ruimte nodig, en rust, en tijd. Dan gaat het werken en spreken, voluit. De kleine panelen van Porck onderhouden een dialoog..." [klik op groene stip voor volledige tekst]  

images/docs/Jurjen_K.pdf

 

Marije van der Kooij 

In Kringbericht Haagse Kunstkring, maart 2014, schrijft kunsthistorica Marije van der Kooij:

"Tineke Porck gaat in haar werk terug tot de basis. Wat is de zeggingskracht van een punt of een lijn of een vlak? Wat is het effect als een heel vlak met lijnen of punten wordt gevuld? De kunstenares sluit zich daardoor aan bij de traditie van het constructivisme en de Nulgroep. Ook het kleurgebruik verwijst hiernaar: grijs, zwart of lichte tinten. Toch is Porcks werk nooit echt mathematisch, zij laat ook ruimte open voor intuïtie en toeval." 

 

Leo van Druten

In zijn openingsspeech bij de tentoonstelling in de HKK (Haagse Kunstkring, Den Haag) op 15 maart 2014, zegt Leo van Druten (oud-galeriehouder HKK):

“Tineke Porck behoort tot een kleine groep kunstenaars omstreeks 1990 werkzaam in Den Haag, die men de minimalistische constructivisten zou kunnen noemen. Deze groep zocht altijd de grens op. Ook het werk van Tineke, doorgaans opgebouwd uit elementaire onderdelen als lijnen en punten en uitgebeend tot het bot gaat tot het uiterste…” [klik op groene stip voor volledige tekst]

images/docs/druten-2014-compleet.pdf

 

Piet Augustijn

In zijn openingstoespraak bij de tentoonstelling in Galerie Rehorst, Den Haag, 27 oktober 2013, zegt Piet Augustijn (oud-conservator hedendaagse kunst, Gorcums Museum):

“[…] Dat ondanks de onderliggende techniek de vormen intuïtief tot stand komen is een van de uitgangspunten in het werk van Tineke Porck. Haar schilderijen en tekeningen zijn van zo’n verstilde eenvoud en bedachtzaamheid dat we kunnen spreken van een serene stilte en plaatsen van contemplatie…”[klik op groene stip voor volledige tekst]

images/docs/augustijn-2013-compleet.pdf

 

Ina Schuitemaker

Bij de opening van de expositie ‘Contrasten/zwart-wit’ in Galerie Ars Longa (in samenwerking met het Gorcums Museum) in Gorinchem, februari 2013, zegt Ina Schuitemaker (galeriehoudster):

“Begin 1990 maakte Tineke Porck deel uit van de laat-Haagse constructivistische traditie van o.a. Bob Bonies (Bob Nieuwenhuis) vertegenwoordiger van de Concrete kunst, een stroming in de kunst die vormen en kleuren op wetmatige wijze ordent. Binnen deze groepering onderscheidt zij zich door een sober kleurgebruik en een gevoelige persoonlijke toets …” [klik op groene stip voor volledige tekst]

images/docs/schuitemaker-2013-compleet.pdf